המשאלה של אבירן

Aviran's Wish
Aviran's wish, to meet the mentalist Nimrod Harel , was granted in 2017. Today he is in full remission from cancer. Photo credit: Gil Lupo
השארת תגובה