המשאלה של דורון

 
 
המשאלה של דורון לעשות צניחה חופשית בשמי הארץ הוגשמה בשנת 2016.
 
היום הוא במצב של נסיגה מלאה מהסרטן