״Make-A-Wish מגשים חלום עבור הילדים שהילדים חושבים שהוא בלתי אפשרי... ו- Make-A-Wish עושה את זה אפשרי. ברגע שהם רואים שהבלתי אפשרי הוא אפשרי במקום אחד, זה מתרגם גם למקומות אחרים, ואז הם יכולים לעשות את הבלתי אפשרי מבחינת ריפוי, ריפוי עצמי.״
ד״ר טל בן שחר, מתוך הסרט

השפעת החיובית של הגשמת משאלה

בשנת 2015 נערך מחקר מדעי, ראשון מסוגו, ע"י פרופ' ענת שושני ביוזמתו של ד"ר טל בן שחר, מהמרכז הבינתחומי הרצליה, אשר בחן את השפעתה של הגשמת משאלה על ילדים החולים במחלה מסכנת חיים. המחקר הציג תוצאות חד משמעותיות על כך שהגשמת משאלה לילד או ילדה הנלחמים במחלה מסכנת חיים, משפר באופן משמעותי את תוצאות הבדיקות, הן המנטליות והן הפיזיות.

מחקר זה תורגם לשפות רבות ומהווה רוח גבית לפעילותה של העמותה ברחבי העולם ולכח הטמון בתהליך הגשמת המשאלה על ילדי המשאלה ומשפחותיהם.

דילוג לתוכן