המשאלה של מרים

Miriam's Wish
Miriam's wish, to receive a harp, was granted in 2017. Today she is in full remission from cancer.
השארת תגובה