צוות המשרד

דניס בר אהרון – מייסדת ומנכ"לית

אבי בר אהרון – מייסד

צופיה כ"ץ – מנהלת פרויקטים ופיתוח עסקי

זכי שוורץ- רכז גיוס משאבים ושיתופי פעולה

נועם בנטולילה– מנהלת שיווק וגיוס משאבים

שושי נדל- מנהלת חשבונות

הדס שניר– רכזת משאלות ופרויקטים

טליה בורק- מנהלת מחלקת משאלות